top of page
bosætning.png

Befolkningen vokser de med ca. 280.000 de næste 10 år. Vi er som resten af landets kommuner ramt af, at vi stadig bliver flere og flere ældre, hvor vi får den største vækst i aldersgruppen fra 60 år og til de 80-årige. Men samtidigt er der for første gang i mange år en væsentlig vækst i de 30 til 39-årige på mere end 120.000 personer og børn under 10 år.

 

Denne vækst betyder, at Holstebro Kommune bør satse på at tiltrække den næste gruppe af par og familier, som er på vej ud på boligmarkedet.

 

I Holstebro Kommune har vi et rigt kulturliv, skønne hav- og naturområder. Men folk flytter ikke kun hertil på grund af kulturinstitutioner og naturen. De ting kan man nemlig også køre efter.

 

Flytteprocessen er for mange - især børnefamilier - en meget grundig proces, hvor muligheder, arbejdssted, kvarterets tryghed for børn, priser og boligens størrelse bliver undersøgt i en længere periode, før den endelige beslutning tages. Derfor er nærheden i tilbuddene i kommunens daginstitutioner og skoler samt tilbud og faciliteter til fritidsaktivitet vigtige for at kunne give sine børn "det gode børneliv".

 

Jobmulighederne er vigtige for blandt andet de børnefamilier, som vælger at flytte fra storbyen til vores kommune. Det skyldes, at der er større chance for at de bliver boende og ikke flytter videre - sammenlignet med unge i begyndelsen af deres karriere. Afstanden til job er et vigtigt parameter, hvor adgang til infrastruktur primært vejnet, men også den kollektive trafik er med til at fastlægge det endelig valg af stedet og den fremtidige bopæl.

 

VORES AMBITION ER DERFOR KLAR: 

Venstre i Holstebro vil sikre attraktive og velfungerende bosætningssteder og udbud af boliger. Det gør vi med fire konkrete forslag.


DERFOR FORSLÅR VENSTRE 

  1. Opmærksomhed på udbud af boliger og byggegrunde i kommunens forskellige byer og områder.

  2. Særlig indsats på udviklingen af detailhandlen med shopping, caféliv og restauranter.

  3. Ret til nærhedsgaranti, så børnefamilier kan få en pasningsordning tæt på hvor de bor.

  4. Tæt dialog med de lokale ejendomsmæglere, som kan være med til at sikre de rigtige beslutninger og udvikle de forskellige markeder, som er i kommunen.

Fremtidens vækst betyder, at Holstebro Kommune skal satse på tiltrækning af fremtidens par og familier på vej ud på boligmarkedet.
bottom of page