top of page
AdobeStock_347602959.jpeg

Holstebro Kommune skal hænge sammen- og vi skal sikre, at forudsætningerne for vækst og beskæftigelse er tilstede ved at gøre det lettere at drive virksomhed.

 

Det er en forudsætning, at pengene skal tjenes, før man kan bruge dem. Vækst og velstand er en forudsætning for velfærd. Uden et stærkt erhvervsliv, der skaber skatteindtægter, har vi ikke råd til velfærd.

 

Kilden til udvikling og fornyelse er iværksætterne. Det gælder dem, der starter nye virksomheder, og dem, der sætter nye ideer i gang med udgangspunkt i de eksisterende. Derfor har det stor betydning, at der er gode vilkår for vores selvstændige og iværksættere.

 

I den seneste måling af erhvervsvenligheden er Holstebro Kommune placeret på en 55. plads, hvilket er den dårligste placering, siden målingen begyndte tilbage i 2010. Det skyldes bl.a. store udfordringer med lange sagsbehandlingstider, der bremser den lokale erhvervsudvikling.

 

Venstre ønsker at gøre det lettere at drive virksomhed i Holstebro Kommune. Det skal primært ske ved at nedbringe lokale virksomheders omkostninger, så deres konkurrenceevne styrkes, og mulighederne for vækst og jobskabelse forbedres. Virksomhedernes administrative byrder skal reduceres, så virksomhederne kan bruge deres tid på forretning frem for administrativt bøvl.

 

DERFOR FORESLÅR VENSTRE:

  1. Ret til tilladelser til tiden, der sikrer gensidig forståelse og en tidsplan over, hvornår der kan forventes en byggetilladelse

  2. Tilbud om booking af forhåndsdialog for at skabe hurtigere og bedre sagsbehandling

  3. Tilpassede processer ud fra ansøgers behov og tilgang til byggesager

  4. Iværksættelse af en løsningsorienteret servicekultur, hvor erhvervets udvikling er en del af kommunens udvikling – og omvendt.

  5. Særlig indsats på udviklingsområdet turisme og detailhandel, som skal understøtte og udvikle detailhandlen og restaurationsbranchen.

  6. Fokus på at give vores virksomheder adgang til at opsøge og dele ny viden. 

Uden et stærkt erhvervsliv, der skaber jobs og skatteindtægter, har vi ikke råd til velfærd.
bottom of page