top of page
ældre03.png
Venstre er garanten for en værdig alderdom i Holstebro Kommune

Venstre er garanten for en værdig alderdom i Holstebro Kommune

Der skal være råd til en værdig alderdom 

Ældre borgere skal fortsætte med at leve det liv, de selv ønsker, så længe som muligt med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov, så det personlige ønske bliver taget alvorligt.

Vi står på skuldrene af andre. Vore ældre medborgere har opbygget det gode samfund, som vi har i dag. Derfor skal de behandles med værdighed, når de har brug for omsorg og pleje fra det offentlige. Det betyder også, at vi skal give mere frihed og færre dokumentationskrav til medarbejderne, så de har mere tid til at yde den nære velfærd og bruger mindre tid på bureaukrati.

Ældreområdet skal prioriteres 

Antallet af ældre stiger i Holstebro Kommune. Venstre har hidtil kæmpet for - og vil fortsat kæmpe for - at der tilføres området ressourcer. Venstre er garant for en tryg og værdig alderdom. 

Det er vigtigt, alle møder op

I 2019 var sygefraværet på vej ned på Ældreområdet i Holstebro Kommune. Indsatsen havde båret frugt.  Corona forstyrrede imidlertid billedet. Også derfor er der behov for en dedikeret ledelsesmæssig indsats. Ledelsen i frontlinjen skal styrkes. Samtidig er det vigtigt, at både ledelse og medarbejdere i sættes fri. Vi skal turde have tillid til deres faglighed – også selvom der fra Statens side stilles stadig stigende krav om gold dokumentation. Der er masser af gode eksempler på nedbringelse af sygefravær, som kan danne grundlag for best practice. Disse skal bruges som inspiration, så lederne kan vælge de værktøjer, som giver bedst mening det enkelte sted. Både i forhold til sygefravær og rekruttering er det afgørende, at vore arbejdspladser er attraktive med et godt arbejdsmiljø og gode personaleforhold. Det er vigtigt, at vi får indhentet potentialet i et lavere sygefravær. Det er ren win-win for alle parter. 

 

Selvstyrende teams

Der skal indføres selvstyrende teams i Hjemmeplejen. Effekten er velkendt – mere indflydelse på egen arbejdssituation giver større arbejdsglæde, som udmønter sig i et lavere sygefravær, højere kvalitet og bedre borgertilfredshed. Selvstyrende teams er samtidig nøglen til at sikre, at den enkelte borger får besøg af et begrænset antal velkendte medarbejdere i dagligdagen, hvilket er helt afgørende for de mest ressourcesvage ældre. 

 

Bestyrelser på alle plejehjem

Venstre vil etablere bestyrelser på alle kommunens plejehjem i lighed med for eksempel skolebestyrelser. Bestyrelsen på det enkelte plejehjem skal sikre, at de ældre, deres pårørende og lokale ildsjæle får indflydelse på dagligdagen på plejehjemmet. Bestyrelsen skal også være med til at holde ledelsen ansvarlig for arbejdet med at højne kvaliteten i plejen og være med til at gøre plejehjemmet til et bedre sted at bo og arbejde.

Prognose for fremtiden kræver handling 

Demografien viser, at der bliver mere rift om de varme hænder i fremtiden. Antallet af ældre borgere over 80 år med plejebehov stiger støt. En stor del af ansatte i plejesektoren går snart på efterløn eller pension. Samtidig er der kamp om de unge mennesker på uddannelsesstederne. Faktum er, at hver femte i de kommende ungdomsårgange skal rekrutteres til social- og sundhedsområdet, for at branchen har varme hænder nok til at varetage velfærdsopgaven. Venstre vil derfor tage initiativ til at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om en strategi for rekruttering til sektoren i fremtiden. 

LÆS MERE OM VENSTRES POLITIK

bottom of page