top of page
Nærhedsgaranti.png

For Venstre er det vigtigt at fastholde og udbygge kommunens børnefamilier. Det vil vi i særlig grad, fordi det er vigtigt, at vi opretholder en god balance i antallet af borgere i den erhvervsdygtige alder, så vi har nok skattebidragende borgere, der kan bidrage til den nære borgervelfærd. 
 
Kommunens mange børnefamilier er dybt afhængige af pasningstilbud i deres nærområder. Desværre er det langt fra alle børnefamilier, der oplever det ”gode børneliv” med de tilbud, som tilbydes i dag.
 
For børnefamiliernes vilkår i Holstebro Kommune er ikke gode nok. Alt for mange familier kan ikke få passet deres barn i det område, hvor familien bor og efterlades med store frustrationer og tvivl om, hvordan de skal få hverdagen til at hænge sammen. Det vil Venstre ændre på.

 

Venstre ønsker at styrke børnefamiliernes muligheder og rettigheder for bedre børnepasning. Det skal være en god og tryg oplevelse at få passet sine børn i Holstebro Kommune. Hvad end det er dagpleje, vuggestue eller børnehave.

 

DERFOR FORESLÅR VENSTRE:

  1. Ret til, at familien kan få passet deres børn tæt på hjemmet med en nærhedsgaranti.

  2. Ret til, at familien kan få skrevet sit barn på en garantiliste og være garanteret en plads inden for to måneder.

  3. Tilbud om søskendefortrin. Det betyder, at søskende får tilbudt plads, før de børn på ventelisten, der ikke har søskende i dagtilbuddet.

  4. Skabe en tryg start for børnene i vores vuggestuer og børnehaver ved en snarest mulig opnormere -  før det bliver et lovkrav i alle landets kommuner.

  5. Tilbud om at følge barnets placering på venteliste som en service til familierne.

  6. Øget opmærksomhed på en fleksibel organiseringen af pasningsområdet.

Venstre vil arbejde for børnefamiliernes ret til det ”gode børneliv” i Holstebro Kommune.
bottom of page