top of page
Unavngivet.png

VENSTRES POLITIK

AdobeStock_334287587.jpeg

Det offentlige skal ikke fratage familierne muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige skal derimod tilpasse sig de ønsker og krav om fleksibilitet og valgfrihed, som den moderne familie har.

BESKAEFTIGELSESINDSATSER.png

Virksomheder kan skaffe flere arbejdspladser - og dermed flere penge i kommunekassen til mere velfærd og service til borgerne. Vi skal gøre kagen større.

ældre04.png

Ældre borgere skal så længe som muligt fortsætte med at leve det liv, de selv ønsker med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så det personlige ønske bliver taget alvorligt.

Handicappede.jpeg

Venstre ønsker at borgere, som fødes med eller erhverver et handicap, mødes med støtte i at leve et godt og meningsfuldt liv.

Integration.png

Virksomheder kan skaffe flere arbejdspladser - og dermed flere penge i kommunekassen til mere velfærd og service til borgerne. Vi skal gøre kagen større.

Klima.png

Venstres miljøpolitik tager sit udgangspunkt i en respekt for de naturgivne ressourcer, som er vores fælles ansvar. Målet skal være at beskytte naturen, og det skal vi i fællesskab værne om.

bottom of page